Nauka Jazdy Pabianice Auto Szkoła OSK KELLER

Od czego zacząć - jak stać się kierowcą

Nauka jazdy

3 KROKI JAK STAĆ SIĘ KIEROWCĄ

Wyjaśnimy w trzech krokach jak wygląda uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

01

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Musisz udać się do wydziału komunikacji i dostarczyć niezbędne dokumenty.

01

Profil Kandydata na Kierowcę to zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Każdy wygenerowany Profil Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK) w wydziale komunikacji posiada swój unikalny numer. Numer PKK jest niezmienny w całym procesie obsługi profilu, nawet gdy osoba zmienia dane np. miejsce zamieszkania. Na każdą kategorię jest generowany osobny PKK. W przypadku złożenia wniosku na dwie kategorie w wydziale komunikacji zostaną wygenerowane dwa niezależne PKK każdy z unikalnym numerem.

Otrzymany numer PKK jest niezbędny kandydatowi na kierowcę do zapisania na szkolenie jak również do zapisania na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Numer każdego PKK stanowi ciąg zakodowanych informacji zgodnie z ustalonym algorytmem, który ma za zadanie wyeliminowanie pomyłek podczas przepisywania numeru np. w ośrodku szkolenia lub ośrodku egzaminowania.

Co załatwić zanim zapiszesz się na kurs prawa jazdy?

 • Krok pierwszy – badanie lekarskie. W pierwszej kolejności musisz udać się do lekarza po zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu. Uwaga lekarz musi mieć uprawnienia do przeprowadzania badań dla kierowców.
 • Krok drugi – fotografia. Wyraźna, aktualna i kolorowa, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Krok trzeci – wydział komunikacji. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) w Pabianicach załatwisz w Starostwie Powiatowym – Wydział Komunikacji i Transportu ul. Piłsudskiego 2 budynek C, pokój 5.


Jeżeli jesteś obcokrajowcem, musisz posiadać kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy do okazania w urzędzie. O prawo jazdy w Polsce możesz się ubiegać jeżeli przebywasz w kraju minimum 185 dni.

 

Pamiętaj zabierz ze sobą do wydziału komunikacji następujące dokumenty!

 1. orzeczenie lekarskie,
 2. kolorowa fotografia,
 3. do wglądu dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zmiany adresu zameldowania,
 4. wniosek o wydanie prawa jazdy (otrzymasz w urzędzie, lub możesz pobrać ze strony urzędu- dokument do wydrukowania),
 5. oryginał pisemnej zgody rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat o zgodzie na rozpoczęcie szkolenia oraz na wydanie prawa jazdy (otrzymasz w urzędzie, lub możesz pobrać ze strony urzędu- dokument do wydrukowania),
 6. Opłata komunikacyjna 100,00 zł.


Dokumenty tożsamości:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • karta pobytu.

Szkolenie - kurs

Zapisując się na kurs odbywasz szkolenie, które kończy się egzaminem wewnętrznym.

02

Jak już posiadasz Profil Kandydata na Kierowcę wchodzisz na stronę naszej szkoły klikasz w łącze TERMINY KURSÓW wybierasz dogodny termin. A następnie klikasz w łącze  ZAPISZ SIĘ NA KURS i wypełniasz na naszej stronie formularz, który dotrze do nas drogą elektroniczną.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym opisem jak zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami musi przebiegać kurs prawa jazdy w tym celu kliknij w łącze (ta strona jest w trakcie przygotowania).

Egzamin państwowy WORD

Zdajesz egzamin państwowy z teorii i praktyki w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

03

Ostatnim krokiem aby stać się kierowcą jest zdanie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego egzaminów państwowych. W pierwszej kolejności zdajesz egzamin teoretyczny. Jeśli wynik tego egzaminu jest pozytywny zapisujesz się na egzamin praktyczny. Jeśli wynik tego egzaminu jest pozytywny pozostaje już tylko udać się do wydziału komunikacji dokonać odpowiedniej opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy i po 7 dniach roboczych odebrać upragnione „PRAWKO” :).