Egzamin teoretyczny

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • paszport,
 • w przypadku egzaminu na dodatkową kategorię prawa jazdy okaże prawo jazdy.

Po wykonaniu w/w czynności, egzaminator uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne i czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Egzamin dotyczy sprawdzenia wiedzy w zakresie:

 • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt);

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi. Na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund.

 20 pytań z wiedzy podstawowej


12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt).

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej

Każde pytanie z w/w zarówno dotyczące wiedzy podstawowej jak i specjalistycznej zawiera jedną prawidłową odpowiedź.
Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

(W w/w przypadku, czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia).

Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza zawierającego:

 • nazwisko i imię osoby egzaminowanej,
 • numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 • zakres egzaminu państwowego,
 • numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi,
 • liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie,
 • wynik egzaminu – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów.

Arkusz, przekazuje się osobie egzaminowanej.

Arkusz odpowiedzi

 

Opinie kursantów

Bartłomiej Dąbrowski
Bardzo dziękuję Panu Januszowi oraz Panu Tomkowi za doskonałe i rzeczowe przygotowanie zarówno do egzaminu, jak i codziennej jazdy! Wykłady prowadzone są w ciekawy i profesjonalny sposób. Informacje przekazywane na zajęciach teoretycznych przez Pana Janusza to wiele cennych rad niezwykle przydatnych w późniejszej praktyce! Na jazdach panuje świetna, bezstresowa atmosfera. Każdy błąd ...
środa, 19 grudzień 2018
Klaudia Oset
Najlepsza auto szkoła w Pabianicach! Profesjonalne podejście i miła atmosfera! Dziękuje bardzo!! :)
wtorek, 18 grudzień 2018
Jan Grzegorzewski
Bardzo polecam! Szybko, łatwo i przyjemnie. Po wykonaniu kursu egzamin nie będzie już problemem :)
poniedziałek, 10 grudzień 2018
Violetta Piotrowska
Wykłady z teorii z Panem Januszem profesjonalizm w 100%.Fachowa wiedza- najwyższy poziom.Super atmosfera, indywidualne podejście do każdego kursanta.Mój instruktor jazdy Piotr Kudrzycki zażartował,ale postawił do pionu jak nie szło.Zaangażowanie w każdą godzinę jazdy.Cierpliwość,motywacja, wsparcie.DZIĘKUJĘ. Jesteście number one?
środa, 28 listopad 2018

Najbliższe terminy kursów

PROMOCJA!
Do kursu podstawowego dodajemy:
- 1 godzinę jazdy gratis
- minus 200,00 zł od ceny podstawowej
- oraz coś co pomoże w egzaminie państwowym (niespodzianka)

Szczegóły w cenniku!

Data rozpoczęcia: 25.10.2021
Godzina: 17:00
Kategoria: B
Wykłady- teoria:
Poniedziałek, środa, piątek, sobota.
Zapisy rozpoczęte !!
Nie przegap okazji !!


zanim sie zapiszesz 150

teoria w domu

Sprawdź czy masz już prawko

Zarezerwuj termin egzaminu on-line

WORD Łódź

WORD Piotrków Trybunalski

WORD Sieradz

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Janusz Keller

Ul. Zamkowa 15
95-200 Pabianice

Tel. 795 06 06 06

Facebook Like Box

Dołącz do nas na Facebook :)